"W drodze do jednego Ojca"
Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego Sacrofilm
26.02-2.03.2023
Program

O poszukiwaniu wartości w spotkaniach w drodze do Jednego Ojca

27. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

O poszukiwaniu wartości w spotkaniach w drodze do Jednego Ojca to temat, który będzie analizowany podczas tegorocznej 27. edycji Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego SACROFILM, która odbędzie się w dniach 26.02 – 02.03.2023 r. w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Co roku podczas przeglądu, ważne problemy współczesnego świata, analizowane są w świetle religii monoteistycznych – judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

Problem wartości, których poszukuje, a następnie nimi żyje współczesny człowiek, jest bardzo ważny dla niego samego, jak i dla społeczności, w których funkcjonuje. Duchowy patron Sacrofilmu, św. Jan Paweł II, który podczas swojego pontyfikatu ożywił dialog międzyreligijny, bardzo mocno akcentował znaczenie wartości w ludzkim życiu, w którym człowiek atakowany jest antywartościami. Nawiązując do filozofii starożytnej Grecji (Sokratesa), w swoim nauczaniu zwracał uwagę na wartości fundamentalne – prawdę, dobro i piękno. Według Sokratesa uprawianie owych bezwzględnych wartości, pozwala człowiekowi żyć szczęśliwie i pożytecznie. Św. Jan Paweł II cnoty te ukazuje w dwóch aspektach – horyzontalnym i wertykalnym. Pierwszy z nich pozwala dostrzec, że człowiek doświadcza swej wartości i rozwija się wtedy, gdy spotyka się z drugim we wspólnej trosce o dobro, prawdę i piękno. Aspekt wertykalny (pionowy),wskazuje na wartość spotkania się ze swoim Stwórcą. Bóg i człowiek spotykają się na drogach prawdy, dobra i piękna. Do tej klasycznej greckiej triady trzeba dziś także zaliczyć sprawiedliwość, godność człowieka, wartość ludzkiego życia. Te wartości obecne są również w judaizmie i w islamie. Pojawia się jednak pytanie – dlaczego tylu ludzi na świecie wybiera antywartości. Zamiast dobra wybiera zło, zamiast prawdy – kłamstwo i fałsz, zamiast piękna – brzydotę, zamiast sprawiedliwości – niesprawiedliwość. Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas projekcji filmowych Sacrofilmu. Seanse filmowe poprzedzone będą prelekcjami filmoznawców, zaplanowane są też spotkania z twórcami filmowymi.

Ks. Wiesław Mokrzycki
Dyr. MDFR SACROFILM

Historia

Zamojski przegląd filmów religijnych odbywa się 1995 roku.

 • 26. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

  2022

  26. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

  Fundamentem „Sacrofilmu” jest nauczanie św. Jana Pawła II o wzajemnym poszanowaniu pomiędzy przedstawicielami różnych kultur.

  Czytaj więcej
 • 25. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

  2020

  25. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

  Tematem wiodącym 25. jubileuszowego Sacrofilmu była wdzięczność, a także przypadająca w bieżącym roku 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

  Czytaj więcej
 • 24. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

  2019

  24. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

  Tematem wiodącym 24. Sacrofilmu była nadzieja, a także przypadająca w bieżącym roku 20. rocznica wizyty Jana Pawła II w Zamościu.

  Czytaj więcej