Plakat 25. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

25. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

Tematem wiodącym 25. jubileuszowego Sacrofilmu była wdzięczność, a także przypadająca w bieżącym roku 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II.

25. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” odbyły się w Zamościu w dniach 29 lutego-5 marca 2020. W ramach tego przeglądu filmowego podejmowane są próby nawiązania dialogu między religiami monoteistycznymi - judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Sacrofilm nie jest skierowany wyłącznie do ludzi wierzących czy związanych z kościołem – jest otwarty dla szerokiej publiczności. Podczas przeglądu wyświetlane są filmy fabularne i dokumentalne, które podejmują szeroko pojętą tematykę religijną, metafizyczną i egzystencjalną. To niezwykle ambitne kino, nastawione na odkrywanie sacrum. Pozwala znaleźć wartości, które łączą ludzi, niezależnie od wyznawanej wiary, środowiska, kraju, w którym się żyje. Projekcjom filmowym towarzyszą spotkania z twórcami, aktorami, a także otwarte wykłady z dziedziny krytyki filmowej, filmoznawstwa, religioznawstwa, filozofii.

Tematem wiodącym tegorocznego Sacrofilmu była wdzięczność, a także przypadająca w bieżącym roku 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. W wydarzeniu wzięło udział prawie 2000 osób. W czasie 6-dniowej imprezy widzowie obejrzeli 12 filmów, którym towarzyszyły spotkania z wybitnymi twórcami filmowymi: Krzysztof Zanussi i Robert Gliński, filmoznawcami: Łukasz Maciejewski, ks. prof. Marek Lis, Piotr Kotowski, o. dr Marek Kotyński, ks. Andrzej Mulka oraz przedstawicielami festiwali religijnych z Włoch, Francji, Ukrainy i Armenii.

Program Przeglądu dopełniły: wernisaż Galerii Staszica 13,  wykłady otwarte – prof. Krzysztofa Zanussiego oraz ks. bp Mariusza Leszczyńskiego oraz występ zespołu Promyczki Dobra z Nowego Sącza.

Sacrofilm odbywał się pod honorowym patronatem: JE Ks. Bp. Mariana Rojka – Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, JE Ks. Bp Rafała Markowskiego – Przewodniczącego Rady ds. Dialogu Religijnego przy Konferencji Episkopatu Polski, JE KS. Bp Michała Janochy - Przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego przy Konferencji Episkopatu Polski, Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Jarosława Stawiarskiego, Prezydenta Miasta Zamość - Pana Andrzeja Wnuka, prof. Krzysztofa Zanussiego. Organizatorami Sacrofilmu są Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu Parafia pw. Św. Antoniego w Dyniskach. Wydarzenie było współfinansowane ze środków: Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu, Miasta Zamość, Gminy Zamość, Gminy Ulhówek, Powiatu Zamojskiego, PGE Dystrybucja S.A., SKOK im. Ks. Fr. Blachniciego w Zamościu, Zamojskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o., Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział "Cukrownia Werbkowice" w Werbkowicach, Rodzinej Pasieki Liseckich "Dary Pszczół", Biura Turystycznego "Quand".

Wsparcia medialnego udzieliły: TVP Lublin, Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, Telewizja Internetowa EWTN Polska, Telewizja Kablowa Zamość, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Tygodnik Niedziela, Nowy Kurier Zamojski, Portal Zamość onLine, Portal Życie Zamościa, Zamojska.pl, Portal eZamość.

Galeria