Plakat 20. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

20. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

 

XX Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

21-26 lutego 2015

O wojnie i pokoju w spotkaniach w drodze do jednego Ojca

 

W dniach 21–26 lutego 2015 odbędzie się w Zamościu dwudziesta edycja Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego SACROFILM. Myślą przewodnią tegorocznego przeglądu jest hasło „O wojnie i pokoju w spotkaniach w drodze do jednego Ojca”. SACROFILM podejmuje próbę dialogu między religiami monoteistycznymi – judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. W ich świetle analizowane są różne problemy współczesnego świata.

W tym roku proponujemy zatrzymać się nad kwestią wojny i pokoju. Jesteśmy świadkami wielu konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata, zamachów terrorystycznych, niezawinionego cierpienia wielu ludzi. Pojawia się zatem pytanie, jak to możliwe, że po doświadczeniach II wojny światowej, w której zginęło wiele milionów ludzi, człowiek znów chwyta za broń i zabija brata. Tym bardziej, jak pisał św. Jan Paweł II w „Liście do Konferencji Episkopatu Polski w 50-lecie wybuchu drugiej wojny światowej” (26.08.1989 ) – II wojna światowa uświadomiła wszystkim nieznane przedtem rozmiary pogardy dla człowieka, pogwałcenie jego praw. Była szczególną mobilizacją nienawiści depczącej człowieka i to, co ludzkie, w imię imperialistycznej ideologii. Natomiast papież Franciszek w kazaniu wygłoszonym na cmentarzu wojennym w Fogliano di Redipuglia, dnia 13.09.2014, powiedział: Również dziś, po drugiej klęsce kolejnej wojny światowej, zdaje się, że można mówić o trzeciej wojnie prowadzonej w „kawałkach”, z przestępstwami, mordami, zniszczeniami (…). Jest to możliwe, ponieważ także dziś za kulisami kryją się interesy, plany geopolityczne, żądza pieniądza i władzy, jest przemysł zbrojeniowy (…). Ci, którzy planują akty terroru i starcia, właściciele firm zbrojeniowych mają wypisane w sercu motto – Co mnie to obchodzi? Oni dużo zarabiają na wojnach a ich zdemoralizowane serce utraciło zdolność do płaczu. Podobnie św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu, mówiąc o przyczynach konfliktów zbrojnych, wskazał na zbrojenia, brutalizację stosunków międzyludzkich, nienawiść.

Absolutnym wynaturzeniem przemocy jest terroryzm. Wielu ludzi jako przyczynę wojen wskazuje na religię. Nie da się ukryć, że ludzie walczą w imię Boga. Tylko, czy są to prawdziwi wyznawcy swoich religii? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas tegorocznej edycji SACROFILM-u, zarówno na kinowym ekranie, jak i w salach wykładowych w „kulturze spotkania i dialogu” (papież Franciszek). Tego typu spotkania z religiami monoteistycznymi są potrzebne jako jeden z elementów budujących pokój. Św. Jan Paweł II (26.09.2010) mówił: Za wojnę odpowiedzialni są nie tylko ci, którzy ją bezpośrednio wypowiadają, ale również ci, którzy nie czynią wszystkiego, co leży w ich mocy, aby jej przeszkodzić. Tegoroczne motto SACROFILMU wpisuje się w 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej oraz w 50. rocznicę „Listu biskupów polskich do biskupów niemieckich” (18.11.1965). W Liście tym zostały zapisane następujące słowa: (…) I mimo tego wszystkiego, mimo sytuacji obciążonej niemal beznadziejną przeszłością, właśnie w tej sytuacji czcigodni Bracia, wołamy do Was: próbujmy zapomnieć. Żadnej polemiki, dalszej zimnej wojny, ale początek dialogu.(…) W tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu, wyciągamy do Was, siedzących tu, na ławach kończącego się Soboru Watykańskiego II, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia i prosimy o nie.

W imieniu organizatorów Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego SACROFILM – Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, Parafii p.w. św. Antoniego w Dyniskach – zapraszam na projekcje filmowe oraz wykłady, aby kształtować w swoim sercu ducha pokoju i dialogu, przebaczenia i pojednania, bo jak nauczał św. Jan Paweł II – (…) dla jednych są one niemal utopią, podczas gdy dla innych stanowią przedmiot mozolnych osiągnięć („Reconciliatio et paenitentia”).

Honorowy patronat nad SACROFILMEM objęli – J.E. Bp Marian Rojek – Biskup Zamojsko-Lubaczowski, Andrzej Wnuk – Prezydent Miasta Zamość, prof. Krzysztof Zanussi – reżyser, dr inż. Krzysztof Pancerz – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pragnę również poinformować o tym, że Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM zostały przyjęte do wydarzeń kulturalnych rekomendowanych przez Signis Europe - Europejskie Katolickie Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej. Jest to bardzo duże wyróżnienie i cieszymy się, że przegląd został zauważony w Europie.

 

Ks. Wiesław Mokrzycki

Dyr. MDFR SACROFILM

 

 

 

 

 

Galeria