Plakat 19. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

19. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

Rodzina w spotkaniach w drodze do jednego ojca W dniach 8-13 marca 2014 odbędzie się w Zamościu 19. edycja Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego SACROFILM. Myślą przewodnią projekcji filmowych, wykładów i debaty będzie rodzina, a punktem odniesienia do rozważań nad tym problemem - wydana w 1981 roku adhortacja bł. Jana Pawła II – „Familiaris consortio”.

 

 

 

Rodzina w spotkaniach w drodze do jednego ojca

W dniach 8-13 marca 2014 odbędzie się w Zamościu 19. edycja Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego SACROFILM. Myślą przewodnią projekcji filmowych, wykładów i debaty będzie rodzina, a punktem odniesienia do rozważań nad tym problemem - wydana w 1981 roku adhortacja bł. Jana Pawła II – „Familiaris consortio”. Od kilku lat w ramach Sacrofilmu zgłębiamy nauczanie papieża Polaka, który stał się duchowym patronem dla wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

We wprowadzeniu do adhortacji bł. Jan Paweł II naucza – Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego (p.1). W obecnym momencie historycznym, gdy rodzina jest przedmiotem ataków ze strony licznych sił, które chciałyby ją zniszczyć lub przynajmniej zniekształcić, Kościół jest świadom tego, że dobro społeczeństwa i jego własne, związane jest z dobrem rodziny (p.3).

Problematyka rodziny na Sacrofilmie będzie rozważana w świetle religii monoteistycznych – chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Od czternastu lat znakiem rozpoznawczym zamojskiego przeglądu filmowego jest dialog międzyreligijny. Jego wielkim orędownikiem był bł. Jan Paweł II a kontynuatorem jest papież Franciszek, który w adhortacji „Evangelii gaudium” naucza: Postawa otwarcia w prawdzie i w miłości powinna charakteryzować dialog z wierzącymi przedstawicielami innych religii niechrześcijańskich, pomimo różnych przeszkód i trudności, zwłaszcza fundamentalizmów z obu stron (…). Dialog ten jest przede wszystkim rozmową o ludzkim życiu, albo po prostu, jak proponują biskupi Indii – postawą otwarcia wobec nich, dzieleniem ich radości i smutków (p.250). Religie monoteistyczne mają wiele do zaoferowania ludziom XXI wieku, których dosięgnął kryzys życia małżeńskiego i rodzinnego, a także mogą pomóc im w odkryciu na nowo piękna wierności, uczciwości małżeńskiej i wartości rodziny.

Te tematy będą obecne w pokazach filmowych i w spotkaniach z twórcami, a także na wykładach, które stanowią częścią oferty programowej Sacrofilmu. Nie wszystkie filmy są dosłownie religijne, ale i one niosą ze sobą bogate przesłanie duchowe i moralne. Jak napisał znany krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski: Filmy te nie propagują wiary, ale robią dla niej miejsce. Pokazują świat, jaki jest, nieraz godny pożałowania, z perspektywy sensu, który na czas spektaklu staje się naszą perspektywą (T. Sobolewski, Poszukiwanie sensu).

Nowością programową tegorocznego Sacrofilmu będą rekolekcje filmowe, na podstawie kinowych obrazów, którym będzie przewodniczył ks. prof. Marek Lis z Uniwersytetu Opolskiego.

W imieniu organizatorów XIX SACROFILMU (a są nimi – Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Parafia p.w. św. Antoniego w Dyniskach) zapraszam do udziału w tym wydarzeniu religijno –kulturalnym, a szczególnie tych, którym nie jest obojętna kondycja rodzin, dziś i w przyszłości. Słowa podziękowań kieruję do patronów honorowych zamojskiego przeglądu: J.E. Bpa Mariana Rojka – Biskupa Zamojsko – Lubaczowskiego, prof. Krzysztofa Zanussiego - reżysera filmowego (jest z nami już 15 lat), Marcina Zamoyskiego - Prezydenta Miasta Zamościa, dr. inż. Krzysztofa Pancerza - Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Wyrazy wdzięczności kieruję do wszystkich sponsorów, patronów medialnych oraz widzów i przyjaciół Sacrofilmu.

Serdecznie zapraszam na XIX Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego Sacrofilm.Ks. Wiesław Mokrzycki

Dyr. MDFR SACROFILM

 

 

Galeria