Plakat 18. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

18. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

Człowiek i praca w spotkaniach w drodze do jednego Ojca - to hasło przewodnie tegorocznych XVIII Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego Sacrofilm. Przegląd odbędzie się w Zamościu w dniach 15-21 lutego 2013.

XVIII Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego - SACROFILM

Zamość - 15.02-21.02.2013 

 

Człowiek i praca w spotkaniach w drodze do jednego Ojca - to hasło przewodnie tegorocznych XVIII Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego Sacrofilm. Przegląd odbędzie się w Zamościu w dniach 15-21 lutego 2013. Udział w Sacrofilmie zapowiedzieli twórcy filmowi: Lech Majewski, Hubert Dubois, Małgorzata Brama, Maciej Wojciechowski, Rafael Lewandowski oraz filmoznawcy-prelegenci: ks. Marek Lis, Konrad Sawicki, Seweryn Kuśmierczyk a także goście z Włoch i Francji, organizatorzy festiwali religijnych: „Popoli e religioni” w Terni oraz „Kino i pojednanie” w La Salette. W programie Sacrofilmu znajdą się wybitne filmy fabularne i dokumentalne, prelekcje oraz debata.

 

XVIII Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego Sacrofilm rozpoczną się 10 lutego Mszą św. sprawowaną w Katedrze Zamojskiej, o godz. 18:00, przez J. E. Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego – Mariana Rojka.

 

Inauguracja filmowa będzie miała miejsce 15 lutego w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, w czasie której widzowie będą mogli obejrzeć film Angelus. Reżyser filmu, Lech Majewski zapowiedział swój przyjazd do Zamościa. Temu wyjątkowemu twórcy (filmowcowi, malarzowi, poecie) zostanie wręczona statuetka „Brama” za całokształt twórczości. „Bramę” w tegorocznej edycji Sacrofilmu otrzyma również portal internetowy Zamość onLine za wieloletni wkład w promowanie wydarzeń i idei Sacrofilmu.

 

Myślą przewodnią tegorocznego SACROFILM-u jest człowiek i praca, a punktem odniesienia do refleksji nad tym problemem - encyklika bł. Jana Pawła II – Laborem exercens. Na problematykę pracy chcemy popatrzeć z punktu widzenia innych religii monoteistycznych – judaizmu i islamu. Od kilkunastu lat zamojski przegląd filmowy próbuje podejmować dialog z tymi religiami, analizując także w ich świetle, różne problemy ludzkiego życia.

 

Błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens pisze – Praca jest jednym z tych aspektów, aspektem odwiecznym i pierwszoplanowym, zawsze aktualnym i wciąż na nowo domagającym się, by o niej myśleć i świadczyć. (….) Jeśli więc prawdą jest, że z pracy swojej człowiek spożywa chleb – i to nie tylko chleb codzienny (…), ale także chleb wiedzy i postępu, cywilizacji i kultury – to równocześnie prawdą jest, że chleb ten pożywa w pocie czoła, to znaczy nie tylko przy osobistym wysiłku i trudzie, ale także wśród wielu napięć i konfliktów, jakie w związku z rzeczywistością wstrząsają życiem poszczególnych społeczeństw. ( L.Ex. nr 1). W innym miejscu encykliki Jan Paweł II naucza – Tak więc praca nosi w sobie szczególne znamię człowieka i człowieczeństwa, znamię osoby działającej we wspólnocie osób – a znamię to stanowi jej wewnętrzną kwalifikację, konstytuuje niejako samą jej naturę. Koran o pracy człowieka mówi – Pracuj na środki utrzymania - czy to będzie handel, przemysł, praca dla islamu, kierownictwo, czy cokolwiek innego Allah wyznaczył w życiu dla ciebie. Pracuj w ciszy, cierpliwie i z radością na twarzy. (Koran 16:127) Natomiast Marcin Luter pisał – Homo religiosus, człowiek wiary powinien iść w parze z homo economicus, a tenże ma szansę wtedy, gdy jest homo religiosus.

 

Problemy związane z pracą człowieka, jako organizatorzy chcemy pokazać na kinowym ekranie i rozważyć je podczas wykładów i prelekcji, które są jednym z elementów oferty programowej SACROFILM-u. Nie wszystkie filmy proponowane przez organizatorów są „ściśle” religijne. Niosą jednak tęsknotę za prawdą, miłością, sprawiedliwością, sensem życia, a także za SENSEM, jakim jest Bóg. Ukazują prawdę o człowieku, który żyjąc bez Boga, tak naprawdę szuka Go „po omacku”.

 

Tradycyjnie, na zamojskim przeglądzie gościć będziemy naszych przyjaciół z Terni (Włochy, Festiwal „Popoli e religioni”), a także po raz pierwszy organizatorów Festiwalu Filmowego - „Kino i pojednanie w La Salette” (Francja). Pragniemy im podziękować za dotychczasową współpracę. Słowa podziękowań kierujemy również do Patronów Honorowych SACROFILM-u - J. E. Biskupa Zamojsko- Lubaczowskiego Mariana Rojka, reżysera filmowego - Krzysztofa Zanussiego, Prezydenta Zamościa – Marcina Zamoyskiego oraz rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu – dr inż. Jana Andreasika. Organizatorami Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego są: Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Parafia p.w. św. Antoniego w Dyniskach.

 

Zapraszam na spotkanie w drodze do Jednego Ojca z człowiekiem pracy, życząc głębokich przeżyć intelektualno-artystycznych na pokazach filmowych.

 

 

 

Ks. Wiesław Mokrzycki

Dyr. SACROFILM-u.

 

 

 

Galeria