Plakat 17. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

17. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

W 2012 r., mija pięćdziesiąta rocznica rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II, zwołanego przez papieża bł. Jana XXIII. O jego znaczeniu dla odnowy życia Kościoła napisano i powiedziano już wiele. Faktem zaś jest, że dokumenty Vaticanum secundum wciąż czekają na głębsze pochylenie się oraz wprowadzenie ich w życie przez szersze grono wierzących w Chrystusa.

 

Tajemnica życia i śmierci w spotkaniach w drodze do Jednego Ojca”

XVII Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „SACROFILM”

Zamość, 24.02 - 1.03.2012

SACROFILM jest miejscem realizacji dokumentów soborowych. Chodzi tu zwłaszcza o Deklarację o stosunku do religii niechrześcijańskich - Nostra aetate oraz o Deklarację o wolności religijnej - Dignitas humanae. Od trzynastu lat w ramach tego festiwalu filmowego, podejmowane są próby nawiązania dialogu między religiami monoteistycznymi – judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Sobór Watykański II w deklaracji - Nostra aetate, zwrócił uwagę na konieczność wznowienia dialogu międzyreligijnego. Jest on poniekąd konsekwencją wzrastających zależności między różnymi narodami, które mają swoje bogactwo kulturowe i doświadczenie życia religijnego. Kościół katolicki nie odrzuca nic z tego, co w owych religiach jest prawdziwe i święte.

Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznaczonych i głoszonych, nierzadko jednak odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi (p.2).

Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi na głębokie tajemnice ludzkiej egzystencji (…) -kim jest człowiek, jaki jest cel i sens ludzkiego życia, czym jest śmierć (…)”.( p.1).

Podczas tegorocznej, siedemnastej edycji Sacrofilmu, poruszana będzie problematyka życia i śmierci. Na kinowym ekranie w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu, w salach wykładowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu, podczas debaty z udziałem znakomitych gości będzie możliwość rozważania tego zagadnienia, naświetlanego z punktu widzenia religii monoteistycznych oraz ludzi niewierzących. Papież Benedykt XVI zaprosił do Asyżu, w październiku w 2011 r. na „Dzień Refleksji, Dialogu i Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość na świecie”, oprócz przedstawicieli światowych religii, także niewierzących, aby i oni pochylili się, w duchu odpowiedzialności, nad problemami, które niepokoją ludzkość. Zamojskie Dni Filmu Religijnego idą tym tropem.

Myślą przewodną tegorocznego Sacrofillmu jest encyklika bł. Jana Pawła II - Evangelium vitaePisze w niej papież – Człowiek jest powołany do pełni życia, które przekracza znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnictwie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania ukazuje wielką i ogromną wartość życia, także w jego fazie doczesnej. (Ev p.2 ). Bł. Jan Paweł II, od wielu lat, obecny jest na zamojskim festiwalu jako przewodnik na trudnej drodze dialogu międzyreligijnego, a także poprzez swoje nauczanie, zawarte w encyklikach.

Swoimi przemyśleniami o życiu i śmierci podzielą się z nami festiwalowi goście: Feliks Falk, Krzysztof Zanussi, Dagmara Drzazga, Rafał Wieczyński. Już tradycyjnie gościć będziemy przedstawicieli Festiwalu filmowego – „Popoli e religioni” z Terni (Włochy) i po raz pierwszy organizatorów „MFF Pokój i pojednanie” - z La Salette (Francja).

Organizatorzy Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego SACROFILM, dziękują za objęcie honorowego patronatu nad tym wydarzeniem religijno-kulturalnym:

  • Biskupowi Mariuszowi Leszczyńskiemu – Administratorowi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

  • Prof. Krzysztofowi Zanussiemu – reżyserowi filmowemu.

  • P. Marcinowi Zamoyskiemu – Prezydentowi Miasta Zamościa.

  • Dr Janowi Andreasikowi – Rektorowi WSZiA w Zamościu.

W tym miejscu organizatorzy pragną podziękować J.E. Arcybiskupowi Wacławowi Depo za życzliwość, którą obdarzał ideę Sacrofilmu oraz za wieloletni honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

Organizatorami SACROFILM-u są :

  • Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

  • Parafia p.w. św. Antoniego w Dyniskach.

 

Ks. Wiesław Mokrzycki

Dyr. MDFR SACROFILM

 

 

Galeria

Pliki do pobrania