Plakat 16. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

16. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM

Myślą przewodnią tegorocznych XVI Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego SACROFILM będzie problematyka wiary i rozumu, inspirowana encykliką Ojca Świętego Jana Pawła II – „Fides et ratio“. Analizowanie jej treści w odniesieniu do kultury oraz życia codziennego z wiarą lub bez niej, jest formą przygotowania się do beatyfikacji naszego Wielkiego Rodaka.

 

"WIARA I ROZUM W SPOTKANIACH W DRODZE DO JEDNEGO OJCA".

Zamość, 11-19.03.2011

We wstępie do encykliki papież Jan Paweł II napisał – "Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go i miłując – mógł dotrzeć do pełnej prawdy także o sobie”. Ojciec Święty mówi w "Fides et ratio” o relacjach między wiarą i rozumem. W swoich rozważaniach Jan Paweł II podkreśla znaczenie myśli św. Tomasza z Akwinu, który potrafił nawiązać dialogiczną relację ze współczesną sobie myślą arabską i żydowską. Jego zasługą było ukazanie harmonii istniejącej między rozumem i wiarą. Skoro zarówno światło wiary, jak i światło rozumu pochodzą od Boga, to nie mogą sobie wzajemnie zaprzeczać – pisał Jan Paweł II powołując się na dzieło św. Tomasza Summa contra Gentiles. Do myśli zawartej w Fides et ratio nawiązuje również papież Benedykt XVI mówiąc - "Świat rozumu i świat wiary potrzebują siebie nawzajem i powinny prowadzić dialog dla dobra naszej cywilizacji”.

Kwestia wiary i rozumu obecna jest także w innych religiach monoteistycznych – judaizmie i islamie. Tegoroczny Sacrofilmu jest próbą podjęcia dialogu między judaizmem, chrześcijaństwem i islamem, także na płaszczyźnie fides et ratio. W punkcie 104 encykliki papież Jan Paweł II pisze - "Ten teren porozumienia i dialogu jest dziś szczególnie potrzebny, dlatego, że najpilniejsze problemy ludzkości(…) mogą być rozwiązane dzięki współpracy chrześcijan z wyznawcami innych religii, oraz z tymi, którzy choć nie wyznają żadnej religii, szczerze pragną odnowy ludzkości”.

W programie XVI edycji Sacrofilmu prezentowane będą filmy, które podejmują problemy wiary i religii. Ich twórcy próbują odpowiedzieć na pytanie – dokąd prowadzi rozum bez wiary i jakie są konsekwencje życia wiarą bez rozumu. Obok filmów w ofercie filmowej Sacrofilmu pojawią się: spektakl poetycko-muzyczny "Obrazy drogi krzyżowej”, wystawa malarska "W poszukiwaniu utraconego piękna”, a także wykłady dotyczące relacji wiary i rozumu w religiach monoteistycznych. Nowością tegorocznego segmentu wykładowego będzie dyskusja na temat "Rozum bez wiary - wiara bez rozumu” z udziałem przedstawicieli świata nauki.

Podczas festiwalu wręczone zostaną Statuetki za zasługi wniesione w promocję dialogu międzyreligijnego. Otrzymają je: Krzysztof Zanussi i Seweryn Kuśmierczyk.

Organizatorzy Sacrofilmu: Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz Parafia p.w. św. Antoniego w Dyniskach zapraszają do skorzystania z tegorocznej oferty programowej.

ks. Wiesław Mokrzycki – dyrektor festiwalu

 

 

Pliki do pobrania