Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla użytkowników serwisów internetowych Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego - Sacrofilm działających pod domeną sacrofilm.pl

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu do którego należy serwisy działające w domenie sacrofilm.pl gromadzi, przechowuje oraz przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

Anonimowość
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu informuje, że naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone nam przez Klienta informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi procedurami oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii informatycznych zapewniających optymalne bezpieczeństwo. W przypadku powierzenia wykonywania usług podmiotom trzecim, CKF STYLOWY bezwzględnie wymaga zachowania przez te podmioty obowiązujących w CKF STYLOWY standardów bezpieczeństwa. CKF STYLOWY zapewnia, że dane osobowe Klienta wykorzystywane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej CKF STYLOWY z Klientem umowy (lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy) oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Klienta. Klientowi przysługuje min. prawo do żądania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych, dostępu do danych osobowych, żądania uzupełniania, uaktualnienia, zmieniania tych danych, otrzymywania informacji o udostępnianiu jego danych osobowych wskazanym podmiotom.

Cookies
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko lub adres e-mail. CKF STYLOWY może używać cookies do rozpoznania użytkowników, którzy wielokrotnie odwiedzają naszą stronę oraz do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron serwisu przez użytkowników.

Zmiany w zasadach zachowania poufności
CKF STYLOWY zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu.

Polityka ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w CKF STYLOWY, Ewa Palus, tel. 575 007 332, e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi rezerwacji/zakupu biletu na wybrany seans filmowy zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b/c. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Procesorem Państwa danych osobowych będzie Vector Software Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. Rzędzińska 3
  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi, o której mowa w punkcie 3.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi, o której mowa w punkcie 3. Są Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych uniemożliwi realizację usługi.
  • Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (za pośrednictwem cookies).